โดรนพ่นยา1-อีเวนท์


จบไปอย่างสวยงาม กับงานเสวนาเกษตรสัญจร นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 การเสวนาเกษตรแห่งปี ในงานผลไม้พารวย ยุค 5G ณ ห้องประชุม สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสดใน วันที่ 31 ต.ค. 62 กับนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านที่มีอายุก้าวสู่ปีที่ 32 ซึ่งทำหน้าที่สื่อมวลชนทางด้านการเกษตรในไทยอย่างต่อเนื่อง
ในเกษตรกรรม ที่มีระบบการผลิตสินค้าการเกษตรของไทย มีการรวบรวม เรียบเรียง ผู้ประสบความสำเร็จมานำเสนอ ทุกสาขาอาชีพการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูปสินค้าเกษตร การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และอื่นๆอีกมากมาย

          การเสวนาเกษตรในครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก กำลังเป็นกระแสของเทคโนโลยียุค 4.0 เป็นอย่างมาก ในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร พัฒนาให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศษฐกิจที่ดีขึ้น เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการผลิตในภาคเกษตร ก้าวไปสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Agriculture)

 

โดรนพ่นยา3-อีเวนท์3


ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จะก่อให้เกิดการผลิต-การค้าขาย ในรูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว
ซึ่งภายในงานได้เปิดตัวโดรน ครั้งแรกของบริษัท SGE Drone เป็นโดรนเพื่อการเกษตร ที่ได้ผลตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนต่างๆที่ได้นำโดรนเข้าสู่สายตา กับผู้ที่สนใจนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกระแสตอบรับจากนักข่าวที่มาในงาน ทำให้ชาวเกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ พากันชื่นชมกับนวัตกรรมนี้เป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดต้นทุนแรงงานด้านการผลิตเป็นอย่างมาก และยังประหยัดเวลา ที่จะสามารถนำไปเพิ่มกระบวนการแปรรูปได้อย่างหลากหลาย

          โดยบรรยากาศภายในงาน รอบ ๆจะเต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร การส่งออกเป็นที่นิยมของไทย อย่างการผลิตทุเรียนให้รวยอย่างยั่งยืน เน้นเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดการสูญเสียในแปลง และการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น

          มะพร้าวน้ำหอมไทย ไปนอกไม่ใช่เรื่องยาก การพัฒนาการของการค้ามะพร้าว ไม่ได้มีแค่มะพร้าวลูกเขียว หรือมะพร้าวสด แต่เริ่มเข้าสู่ยุคของการปอกเปลือกมะพร้าวเหลือแต่ลูกกะลา แล้วนำไปต้มหรือเผา นับเป็นก้าวที่ 2 ของวงการมะพร้าวที่ไม่เฉพาะขายส่งมะพร้าวเขียว แต่เริ่มต่อยอดด้วยการแปรรูปให้เป็นผลรับประทานง่ายขึ้น

          สูตรความสำเร็จ กล้วยหอมท้องร้อยล้าน เน้นเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดการสูญเสียในแปลง และการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยเชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น ด้วยนวัตกรรม จึงทุ่มงบประมาณและบุคลากรด้านงานวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ผลิต “ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยหอม”

          เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการผลิตในภาคเกษตร ก้าวไปสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Agriculture)ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จะก่อให้เกิดการผลิต-การค้าขาย ในรูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว