ในยุคนี้เราก็สามารถพูดได้ว่าคนส่วนมากนั้นน่าจะรู้จักกับ “โดรน” หรือ “โดรนการเกษตร” เพราะในปัจจุบันการทำการเกษตรนั้นต้องมีประสิทธิภาพและ ความแม่นยำสูง โดรนการเกษตร จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเกษตรอย่างไม่ต้องสงสัย ปัจจัยหลักๆที่ โดรนการเกษตร สามารถมาช่วยประหยัดแรงงาน เวลา และ รับประกันความปลอดภัยให้แก่เกษตรกรยุคใหม่ เช่น การพ่นปุ๋ย พ่นยา หรือ กระทั่งการรดน้ำ และโดรนการเกษตร นั้นแบ่งได้เป็นหลักๆได้ 2 ประเภทคือ

  1. ใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น หว่านปุ๋ย/เมล็ด พ่นสารเคมี หรือ รดน้ำ
  2. ใช้วางแผนการเกษตร เช่น การสำรวจ และ ติดตาม ผลผลิตบพื้นที่เพื่อนำมาวางแผนการจัดการและผลผลิตในอนาคต

นอกจากเรื่องประเภทหรือการใช้งานของโดรนแล้ว อีกเรื่องสำคัญที่เราควรทราบก่อนการใช้โดรนนั้นก็คือ กฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆในการบินโดรน จาก พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งมีข้อบังคับที่เราควรทราบ ดังนี้

– โดรนที่ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพและน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่หาก มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียน
– โดรนที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (มีและไม่มีกล้อง)
– ห้ามบินภายในระยะ 9 กิโลเมตรจากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน (นอกจากจะได้รับอนุญาต)
– ห้ามบินในบริเวณเขตห้าม รวมทั้งสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล (นอกจากจะได้รับอนุญาต)
– ห้ามบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับ บุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร
– การบังคับหรือปล่อยโดรนต้องสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาที่ทำการบิน

หากไม่ทำตามอาจบทลงโทษตามกฎหมาย ก่อนทำการบินควรตรวจสอบพื้นที่และศึกษากฎหมายเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 1 ปี และปรับถึง 40,000 บาท