นายกสมาคมเครือข่ายชาวนา ชี้โดรนเพื่อการเกษตรยังไม่เหมาะกับรายย่อย เอื้อกลุ่มนายทุน แนะให้ความรู้นาแปลงใหญ่

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยว่า กรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เตรียมวงเงินสินเชื่อการซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการลดต้นทุนการผลิต ทดแทนแรงงานได้ แต่หากเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อโดรน 1 ลำ อยู่ที่ 500,000 บาทนั้น เป็นราคาที่สูงมากและในสถานการณ์ปัจจุบันของภาคการเกษตรที่ยังไม่ได้มีการจัดระบบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องนาแปลงใหญ่ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นสำหรับรายย่อย

>> ธ.ก.ส. เตรียมทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ให้เกษตรกรซื้อ “โดรนบังคับ”

ดังนั้น การที่จะนำโดรนมาใช้ในภาคการเกษตรต้องเป็นนาแปลงใหญ่ มีพื้นที่หลายร้อยไร่ หรือเป็นกลุ่มของนายทุนเท่านั้น และจำเป็นต้องมีการวางแผนให้รัดกุมก่อนการใช้งาน เพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเข้าใจในความปรารถนาดีของ ธ.ก.ส. ที่จัดสรรเงินออกสินเชื่อช่วยเกษตรกร ดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่อยากให้มีการส่งเสริมความรู้และคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ขณะที่สถานการณ์การเมืองไทย พรรคการเมืองที่กำลังรวมกลุ่มจัดตั้งรัฐบาลนั้น ในฐานะของเกษตรกรยังคาดหวังให้ผู้นำประเทศเข้ามาช่วยเหลือความเป็นอยู่ให้เกษตรกรไทยดีขึ้น

Start Learning to Drive Today

Give us a call to schedule your first driving lesson

  • 1-800-555-555

Sign up to our Newsletter

(We do not share your data with anybody, and only use it for its intended purpose)