จองสิทธิ์ ออมสิน

จองสิทธิ์ผ่าน mymo
จองสิทธิ์ ออมสิน
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.99% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป

จองสิทธิ์ ออมสินกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ปี 2023

ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ระบาดโดยมีการปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออกมา ซึ่งรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้คือจะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนร้อยละ 0.35 บาท ในการชำระหนี้จะเริ่มชำระในเดือนที่ 7 (6 เดือนแรกปลอดหนี้) และจะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี 

ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะต้องมีการจองสิทธิ์ผ่านแอพออมสินหรือแอพมายโม่ (MyMo) ก่อน หากผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของธนาคารจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดได้ 

คุณสมบัติของผู้ที่จองสิทธิ์ ออมสินและกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดได้จะต้องเป็นลูกหนี้เก่าของธนาคารออมสินและมีแอพมายโม่ ทั้งนี้จะต้องประกอบอาชีพอิสระหรือ เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัท) หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย แต่พนักงานของรัฐหรือรัฐวิสหกิจจะไม่สามารถจองสิทธิ์ ออมสินและยื่นกู้ได้

วิธีลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสิน ปี 2566

กดจองสิทธิ์ ออมสินทำได้ผ่านแอพมายโม่โดยขั้นตอนแรกให้เข้าสู่หน้าแอพมายโม่และกดที่เมนูจองสิทธิ์ ออมสินและให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ จากนั้นก็จะมีรายละเอียดของสินเชื่อมาให้อ่าน โดยผู้ต้องการจองสิทธิ์ ออมสินจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ในช่องว่างที่กำหนด พร้อมทั้งกดคำว่าลงทะเบียน จากนั้นแอพจะแจ้งให้ทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเราจะจองสิทธิ์ได้ถึงวันที่เท่าไหร่

เมื่อจองสิทธิ์ ออมสินและได้ตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินผ่านแอพมายโม่เรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบสิทธิ์ออมสินแล้วพบว่าผ่าน ธนาคารออมสินจะแจ้งรายละเอียดในส่วนของวันและเวลาที่ได้รับสิทธิ์ โดยการส่งข้อความผ่านแอพมายโม่ เมื่อทราบผลการจองสิทธิ์ mymo แล้วก็ให้ดำเนินการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านแอพออมสินอีกครั้งในวันและเวลาที่แจ้งไว้ในข้างต้น

หลังจองสิทธิ์ ออมสินแล้วจะสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดอย่างไร

วิธีการสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิด ให้ Log in เข้าแอพมายโม่ กดที่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด และกด “สมัคร” จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร และกด “ถัดไป” แอพจะแสดงข้อมูลทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ให้ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน 2 ครั้ง” แอพจะเริ่มแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินเชื่อทั้งจำนวนงวดและดอกเบี้ยที่ต้องชำระต่อเดือนจากนั้นให้กด “ถัดไป” ให้อ่านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและกด “ยอมรับ” และกด “ยินยอม” จากนั้นให้กรอกหมายเลข OTP ที่ได้จาก sms และกด “ยืนยัน” จากนั้นรอพิจารณาสินเชื่อ เมื่อผ่านอนุมัติแล้วให้ทำสัญญากู้เงินให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน ผ่านแอพเช่นเดิม

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ต้องการกู้เงิน cimb
สินเชื่อ cimb
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
9-25% ต่อปี
อายุผู้กู้
21-59 ปี
จองสิทธิ์ผ่าน mymo
จองสิทธิ์ ออมสิน
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.99% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
สินเชื่อบ้านบัวหลวง
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
4.7-4.72% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป