โดรนพ่นยา SGE ขนาด 12 ลิตร สำหรับเกษตรกร 4.0 ใช้สำหรับฉีดพ่น ปุ๋ยเม็ด, ปุ๋ยน้ำ, ยาฆ่าแมลง และสารกำจัดศัตรูพืช  ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยลดต้นทุน, เพิ่มผลผลิต และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


  • รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 12 กิโลกรัม
  • ประสิทธิภาพการทำงาน 30 ไร่/ชั่วโมง หรือเร็วกว่าพ่นทั่วไป 70 เท่า
  • รัศมีพ่นสเปรย์น้ำยา 4-6 เมตร
  • ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ
  • ระบบควบคุมผ่าน App และแจ้งข้อมูลแบบ Real Time
  • ระบบตรวจจับพื้นที่การทำงาน ปรับความสูงอัตโนมัติ (Terrain Follow)
  • ระยะเวลาการบินต่อครั้ง 25 นาที
  • ระยะบินไกล 3 กิโลเมตร