โดรนเพื่อการเกษตร ร่วมสร้าง ‘สมาร์ทฟาร์ม’

"โดรนเพื่อการเกษตร" เทคโนโลยีใหม่สำหรับการใช้งานในการทำเกษตร จากการคิดค้นโดยคนไทย จึงจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรของประเทศไทยปรับสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศอย่างมาก

By |2019-09-06T07:37:34+00:00February 7th, 2019|General, Legislation|0 Comments

ข้อดีของโดรนเกษตร

ข้อดีของโดรนเกษตร เพราะงานด้านเกษตรนั้นเป็นงานหนัก เกษตรกร ชาวสวน หรือผู้ที่ทำธุรกิจด้านการเกษตร ต้องทำงานในพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับด้านการเกษตรขึ้นมา

By |2019-09-06T07:42:39+00:00January 30th, 2019|Legislation|0 Comments