ทางเลือกใหม่ในยุคเกษตร 4.0

ประเด็นสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า โดรนเพื่อการเกษตรเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในฐานะเครื่องมือทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งกำลังมาแรงในยุคเกษตร 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

By |2019-09-06T07:31:23+00:00February 7th, 2019|General|0 Comments

โดรนเพื่อการเกษตร ร่วมสร้าง ‘สมาร์ทฟาร์ม’

"โดรนเพื่อการเกษตร" เทคโนโลยีใหม่สำหรับการใช้งานในการทำเกษตร จากการคิดค้นโดยคนไทย จึงจะช่วยผลักดันให้เกษตรกรของประเทศไทยปรับสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศอย่างมาก

By |2019-09-06T07:37:34+00:00February 7th, 2019|General, Legislation|0 Comments

ตัวแทนชาวนาชี้ ธ.ก.ส.ปล่อยเงินกู้เกษตรกรซื้อ “โดรนเพื่อการเกษตร” เอื้อกลุ่มนายทุน

นายกสมาคมเครือข่ายชาวนา ชี้โดรนเพื่อการเกษตรยังไม่เหมาะกับรายย่อย เอื้อกลุ่มนายทุน แนะให้ความรู้นาแปลงใหญ่ นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย

By |2019-09-06T07:51:24+00:00January 30th, 2019|General|0 Comments